Thiết lập vùng an toàn cho đồng hồ định vị trẻ em

Để thiết lập vùng an toàn cho đồng hồ định vị trẻ em, bố mẹ làm theo hướng dẫn sau. Với vùng an toàn, thiết bị sẽ thông báo cho bố mẹ khi con đi ra ngoài vùng.

  1. Đăng nhập phần mềm SE Tracker
  2. Chọn mục An toàn
  3. Nhấn thêm vùng, chọn vị trí và đường kính vùng.
  4. Nhấn lưu thiết lập.
  5. Thêm vùng khác tương tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *