Thiết lập chức năng gọi khẩn cấp SOS cho đồng hồ định vị trẻ em

Chức năng SOS sẽ gọi các số trong danh sách đến khi liên lạc được mới dừng. Khi đồng hồ hoạt động, giữ phím công tắc nguồn để kích hoạt chức năng SOS. Để thiết lập các số trong danh sách SOS bố mẹ làm theo hướng dẫn sau:

  1. Đăng nhập phần mềm SE Tracker
  2. Chọn Thiết lập
  3. Chọn SOS/Số gia đình
  4. Nhập 3 số SOS
  5. Lưu trữ thiết lập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *