Thử nghiệm tìm hộp cơm giữ nhiệt tốt nhất

Thử nghiệm thực tế giữ nhiệt nước sôi 100 độ trong vòng 7h30 phút, từ đó đánh giá sơ bộ khả năng giữ nhiệt của 7 loại hộp cơm giữ nhiệt LocknLock và Thermos.

Danh sách 7 hộp cơm giữ nhiệt được thử nghiệp:

  1. Hộp cơm giữ nhiệt THERMOS JBC-801
  2. Hộp cơm giữ nhiệt Thermos JBG-1801MDB
  3. Bộ hộp cơm giữ nhiệt Thermos DBQ362 MTBK
  4. Hộp cơm giữ nhiệt inox kèm đũa và túi giữ nhiệt LocknLock LHC8013GRY
  5. Hộp cơm giữ nhiệt inox 304 kèm đũa và túi giữ nhiệt Lock&Lock LHC8016
  6. Bộ hộp cơm giữ nhiệt đa năng Multi-Use Vacuum Lunch Lock&Lock LHC6170FU
  7. Bộ hộp cơm giữ nhiệt Easy Take Lunch Box LocknLock LHC8034 (2000ml)

Kết quả thử nghiệm:

DMCA.com Protection Status