Cách tiết kiệm pin cho đồng hồ định vị trẻ em

Để tiết kiệm pin cho đồng hồ định vị, các bố mẹ cần chỉnh tần suất gửi vị trí của con về máy chủ theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào phần mềm SE Tracker
  2. Chọn Thiết lập
  3. Chọn Chế độ pin
  4. Tiết kiệm nhất chọn 60 phút/1 lần gửi thông tin
  5. Lưu lại thiết lập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *