Bảng quy đổi ký hiệu, kích thước các loại pin cúc áo

Hiện tại có rất nhiều hãng sản xuất pin cúc áo, và mỗi hãng lại đưa ra một tiêu chuẩn, kích thước cũng như ký hiệu riêng khiến người dùng khá khó khăn trong việc chọn lựa loại pin phù hợp.
Gia dụng Nhà Việt xin gửi tới Quý khách bảng tổng hợp các loại pin cúc áo và quy đổi ký hiệu giữa các loại pin của các hãng sản xuất khác nhau để Quý khách hàng dễ hàng hơn trong việc lựa chọn.

Danh mục các bảng quy đổi mã pin tương đương:

Bảng 1: Đặc điểm, kích thước, dung lượng của các loại pin cúc áo

Tính chấtKích thướcRENATA No.Kí hiệu khácDung lượng
Silver oxide
(low drain) 1.55 V
0% MercuryĐồng hồ đeo tay
4.8X1.6 mm#337#SR416SW8 mAh
5.8X1.2 mm#335#SR512SW6 mAh
5.8X1.6 mm#317#SR516SW10.5 mAh
5.8X2.1 mm#379#SR521SW16 mAh
5.8X2.7 mm#319#SR527SW21 mAh
6.8X1.4 mm#339#SR614SW11 mAh
6.8X1.6 mm#321#SR616SW14.5 mAh
6.8X2.1 mm#364#SR621SW20 mAh
6.8X2.6 mm#377#SR626SW28 mAh
7.9X1.2 mm#346#SR712SW9.5 mAh
7.9X1.4 mm#341#SR714SW15 mAh
7.9X1.6 mm#315#SR716SW23 mAh
7.9X2.1 mm#362#SR721SW24 mAh
7.9X2.6 mm#397#SR726SW32 mAh
7.9X3.1 mm#329#SR731SW37 mAh
7.9X3.6 mm#384#SR41SW45 mAh
7.9X5.4 mm#309#SR754SW80 mAh
9.5X1.6 mm#373#SR916SW29 mAh
9.5X2.0 mm#371#SR920SW40 mAh
9.5X2.7 mm#395#SR927SW55 mAh
9.5X3.6 mm#394#SR936SW84 mAh
11.6X1.6 mm#366#SR1116SW47 mAh
11.6X2.1 mm#381#SR1120SW50 mAh
11.6X3.1 mm#390#SR1130SW60 mAh
11.6X3.6 mm#344#SR1136SW105 mAh
11.6X4.2 mm#301#SR43SW130 mAh
11.6X5.4 mm#303#SR44SW175 mAh
Silver oxide
(high drain) 1.55 V
0% MercuryĐồng hồ đeo tay
Máy tính + Máy ảnh
Thiết bị điều khiển
6.8X2.6 mm#376#SR626W27 mAh
7.9X2.1 mm#361#SR721W24 mAh
7.9X2.6 mm#396#SR726W32 mAh
7.9X3.6 mm#392#SR41W45 mAh
7.9X5.4 mm#393#SR754W80 mAh
9.5X2.0 mm#370#SR920W40 mAh
9.5X2.7 mm#399#SR927W55 mAh
9.5X3.6 mm#380#SR936W82 mAh
11.6X1.6 mm#365#SR1116W47 mAh
11.6X2.1 mm#391#SR1120W50 mAh
11.6X3.1 mm#389#SR1130W80 mAh
11.6X3.6 mm#350105 mAh
11.6X4.2 mm#386#SR43W130 mAh
11.6X5.4 mm#357#SR44W190 mAh
Alkaline 1.5 V11.6X5.4 mm#LR44110 mAh
Lithium 3 V

Đồng hồ
Máy tính – Máy ảnh

10.0X2.5 mm#CR102530 mAh
12.5X1.6 mm#CR121630 mAh
12.5X2.0 mm#CR122040 mAh
12.5X2.5 mm#CR122548 mAh
16.0X1.6 mm#CR161650 mAh
16.0X2.0 mm#CR162068 mAh
16.0X3.2 mm#CR1632137 mAh
20.0X1.6 mm#CR201690 mAh
20.0X2.5 mm#CR2025165 mAh
20.0X3.2 mm#CR2032225 mAh
23.0X2.0 mm#CR2320150 mAh
23.0X2.5 mm#CR2325190 mAh
24.5X3.0 mm#CR2430285 mAh
24.5X5.0 mm#CR2450N540 mAh
24.5X7.7 mm#CR2477N950 mAh
Lithium 3 V Rechargeable20.0X1.6 mm#LMR201625 mAh
Zinc air, 1.45V
0% Mercury
Máy trợ thính
5.8X3.6 mm#10#PR70105 mAh
7.9X3.6 mm#312#PR41165 mAh
7.9X5.4 mm#13#PR48305 mAh
11.6 5.4 mm#675#PR44660 mAh

Bảng 2: Quy đổi ký hiệu các loại pin cúc áo của hãng Renata

RenataENERGIZER EVEREADYMAXELL PANASONIC SONY TOSHIBAVARTARAYOVACDURACELLTIMEXCITIZENSEIKOI.E.C. 60086-3 (60086-2)
#301#301#SR43SW#V301#301#D301/ #386#D280-01SB-A8#SR1142 (#SR43)
#303#303#SR44SW#V303#303#D303/ #357#A280-08SB-A9#SR1154 (#SR44)
#309#309#SR754SW#V309#309#D309/  #393#SR754 (#SR48)
#315#315#SR716SW#V315#315#HA280-56SB-AT#SR716 (#SR67)
#317#317#SR516SW#V317#317#CA280-58SB-AR#SR516 (#SR62)
#319#319#SR527SW#V319#319#D319280-60SB-AE/DE#SR527 (#SR64)
#321#321#SR616SW#V321#321#DA280-73SB-AF/DF#SR616 (#SR65)
#329#329#SR731SW#V329#329#SR731
#335#335#SR512SW#V335#335280-68SB-AB#SR512
#337#337#SR416SW#337#SR416
#339#339#SR614SW#V339#SR614
#341#341#SR714SW#V341#341#SR714
#344#344#SR1136SW#V344#344#SR1136 (#SR42)
#346#346#SR712SW#V346#346280-66SB-DH#SR712
#350#350#V350#SR1136 (#SR42)
#357#357#SR44W#V357#357#D303/ #357#J280-62SB-B9#SR1154 (#SR44)
#361#361#SR721W#V361#361#D361/ #362#X280-53SB-BK/EK#SR721 (#SR58)
#362#362#SR721SW#V362#362#D361/ #362#S280-29SB-AK/DK#SR721 (#SR58)
#364#364#SR621SW#V364#364#D364#T280-34SB-AG/DG#SR621 (#SR60)
#365#365#SR1116W#SR1116
#366#366#SR1116SW#V366#366280-46#SR1116
#370#370#SR920W#V370#370#D370/ #371#Z280-51SB-BN#SR921 (#SR69)
#371#371#SR920SW#V371#371#D370/ #371280-31SB-AN#SR921 (#SR69)
#373#373#SR916SW#V373#373#WA280-45SB-AJ/DJ#SR916 (#SR68)
#376#376#SR626W#376#D376MA#SR626 (#SR66)
#377#377#SR626SW#V377#377#D377#BA280-39SB-AW#SR626 (#SR66)
#379#379#SR521SW#V379#379#D379#JA280-59SB-AC/DC#SR521 (#SR63)
#380#SR936W#SR936
#381#381#SR1120SW#V381#381#D381/ #391280-27SB-AS/DS#SR1121 (#SR55)
#384#384#SR41SW#V384#384#D384/ #392280-18SB-A1/D1#SR736 (#SR41)
#386#386#SR43W#V386#386#D301/ #386H280-41SB-B8#SR1142 (#SR43)
#389#389#SR1130W#V389#389#D389/ #390M280-15SB-BU#SR1130 (#SR54)
#390#390#SR1130SW#V390#390#D389/ #390280-24SB-AU#SR1130 (#SR54)
#391#391#SR1120W#V391#391#D381/ #391L280-30SB-BS/ES#SR1121 (#SR55)
#392#392#SR41W#V392#392#D384/ #392K280-13SB-B1#SR736 (#SR41)
#393#393#SR754W#V393#393#D309/ #393FSB-B3#SR754 (#SR48)
#394#394#SR936SW#V394#394#D394280-17SB-A4#SR936
#395#395#SR927SW#V395#395#D395/ #399#LA280-48SB-AP/DP#SR927 (#SR57)
#396#396#SR726W#V396#396#D396/ #397V280-52SB-BL#SR726 (#SR59)
#397#397#SR726SW#V397#397#D396/ #397N280-28SB-AL#SR726 (#SR59)
#399#399#SR927W#V399#399#D395/ #399W280-44SB-BP/EP#SR927 (#SR57)
#LR44#A76#LR44#V13GA#RW82#LR44#KA280-904SB-F9#LR1154(#LR44)
#CR1025#CR1025#CR1025#CR1025
#CR1216CR/  #BR1216CR/  #BR1216#CR1216#BR1216#CR1216
#CR1220#CR1220CR/  #BR1220#CR1220#CR1220#DL1220#PASB-T13#CR1220
#CR1225CR/ #BR1225#BR1225#BR1225#BR1225
#CR1616CR/ #BR1616CR/ #BR1616#CR1616#BR1616#DL1616#YA280-209#CR1616
#CR1620#CR1620#CR1620#CR1620#CR1620#DL1620#EA280-208#CR1620
#CR1632#CR1632#CR1632
#CR2016CR/ #BR2016CR/  #BR2016#CR2016CR/ #BR2016#DL2016#FA280-202/4/6SB-T11CR/ #BR2016
#CR2025#CR2025#CR2025#CR2025#CR2025#DL2025#NA280-205SB-T14#CR2025
#CR2032CR/#BR2032CR/  #BR2032#CR2032#CR2032#DL2032SB-T15#CR2032
#CR2320#BR2320CR/  #BR2320#CR2320#BR2320280-201CR/ #BR2320
#CR2325#BR2325#BR2325#BR2325SB-T12#BR2325
#CR2430#CR2430#CR2430#CR2430#CR2430#DL2430#CR2430
#CR2450N#CR2450#CR2450#CR2450#DL2450#CR2450
#CR2477N#CR2477#CR2477#DL2477#CR2477

Bảng 3: Quy đổi ký hiệu pin cho máy trợ thính

Có 04 cỡ pin thường được sử dụng cho máy trợ thính. Tương ứng mỗi cơ là mức dung lượng khác nhau đem lại thời gian sử dụng khác nhau. Pin thường được đóng gói 6 viên/vỉ

RenataRAYOVACDURACELL ACTIVAIRENERGIZERENERGIZER AMPLIFIERPOWER ONEPANASONICTOSHIBAI.E.C
#10#10A#DA10#AC230E/EZ#AC230#P10#PR230H#ZA10#PR70
#312#312A#DA312#AC312E/EZ#AC312#P312#PR312H#ZA312#PR41
#13#13A#DA13#AC13E/EZ#AC13#P13#PR13H#ZA13#PR48
#675#675A#DA675#AC675E/EZ#AC675#P675#PR675H#ZA675#PR44
CodeMã tương đương

Ghi chú

#a1010A, ZA10, DA10, 10ZA, 10AE, PR70, 10HPX, AC10, P10, PR10H, PR230H, PR536, B0104, B20PA, DA10H, DA10N, 10HP, 10HPX, AC10EZ, 10UP, 10DS, ME10Z, PR230H, PR10, L10ZA, R10ZA, 10SA, S10A, V10HP, W10ZA, CP35, PR70
#a1313A, A13, 13AE, 13, DA13, 13HPX, AC13, P13, PR13H, ZA13, PR48, B0134, B26PA, DA13H, DA13N, 13HP, AC13E, AC13EZ, ME8Z, L13ZA, W13ZA, S13A, 13SA, 13ZA, CP48, PR13, 13P
#a312A312, 312A, 312AE, 312, DA312, 312HPX, AC312, P312, PR312H, ZA312, PR41, B3124, B347PA, DA312H, DA312N, 312HP, AC312E, AC312EZ, ME7Z, L312ZA, W312ZA, S312A, 312SA, 312P, 312ZA, CP41
#a675675A, A675, 675AE, 675, DA675, 675HPX, AC675, P675, PR675H, ZA675, PR44, B6754, B900PA, DA675H, DA675N, 675HP, AC675E, AC675EZ, ME9Z, L975ZA, W675ZA, S675A, 675SA, 675ZA, CP44, PR675, 675P, DA675N6, SP675, V675, V675A, DA675X, AC675E

Bảng 4: Quy đổi pin Retana Silver Oxide 300 – 399 Batteries sang thương hiệu khác

CodeMã pin tương đương

 Ghi chú

#301SR43SW, SR43, SR1142, SB-A8, 280-01, D, V301, 226, GP301, S1142E, 301, D301, 301X, 301A, SR1142SW, E301
#303SR44SW, SR44, SR1154,SB-A9, 280-08, V303, P303, 154E, 303, GP303, D303, S1154, S1154S, 303X, 303A, GPS76E, SR1154SW, E303
#315SR716SW, SR67, SR716, SB-AT, 280-56, HA, V315, GP315, 614, 315, D315, 315X, 315A, E315
#317SR516SW, SR62, SR516, SB-AR, 280-58, V317, D317, GP317, 616, 317, SR516W, 317X, 317A
#319SR527SW, SR64, SR527, SB-AE/DE, 280-60, V319, 615, GP319, S526E, 319, D319, 319X, 319A, SB-AE, SB-AEDE, SR64, SR527W, LR527, E319
#321SR616SW, SR65, SR616, SB-AF/DF, 280-73, DA, V321 , D321, GP321, 611, 321, SR618, 321A, 321X, SB-AF, E321
#329SR731SW, V329, D329, GP329, 329, 329A, 329X, E329
#335SR512SW, SB-AB, 280-68, V335, 622, 335, GP335, D335, 335A, 335X, RW335
#337SR416SW, 337, V337, GP337, SB-A5, 280-75, D337, LR416, 337A, 337X, SP337, E337
#339SR614SW, 339, V339, GP339, D339, 339A, 339X
#341SR714SW, V341, 627, 341, RW322, GP341, D341, 341X, 341A, E341
#344SR1136SW, SR1136, V344, 242, SR42, 344, GP344, D344, 344A, 344X, 344/350
#346SR712SW, 280-66, SB-DH, 628, GP346, 346, V346, D346, 346A, 346X, SB-AH, E346
#357SR44W, SR44, SR1154, SB-B9, 280-62, V357, D357, 228, S1145E, GP357, AG13, 357, CA18, SG13, EPX76, 10L14, A357, 357X, 357A, D357H, MS76, V76XP, S76E, 357/303, MS76, AG357, SR1154PW, EXP76, E357, E357/303EN
#361SR721W, SR58, SR721, SB-BK/EK, 280-53, X, V361, S721E, 361, GP361, D361, 361A, 361X, A361, SB-BK, SR721PW
#362SR721SW, SR58, SR721, SB-AK/DK, 280-29, S, V362, D362, 601, S721E, GP362, AG11, AG-11, 362, SG11, 362A, SR720, 362X, 362/361, RW310, L721, LR721, SB-AK, E362
#364SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364
#370SR920W, SR69, SR921, SB-BN, 280-51, V370, 620, GP370, S921E, 370, SG6, D370, 370X, 370A. 370, SR920PW, E370
#371SR920SW, SR69, SR921, SB-AN, 280-31, V371, D371, 605, S921E, GP371, AG6, AG-6, 371, CX921, SR290SW, 371, SR69, SG6, LR921, LR920SW, L921, 371A, 371X,
#373SR916SW, SR68, SR916, SB-AJ/DJ, 280-45, WA, V373, GP373, 617, 373, D373, 373A, 373X, SB-AJ, E373
#376SR626W, SR66, SR626, MA, 376, 619, V376, GP376, D376, 376A, 376X, SB-BW, 280-72, SR626PW
#377SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377, D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4, LR626, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW, 377A, SR262SW, 377X, 377S, GP177, SR6265W, 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW, AG4/377, AG04
#379SR521SW, SR63, SR521, SB-AC/DC, 280-59, JA, V379, D379, 618, GP379, S521E, 379, LR521, AG0, 379A, 379X, AG0, AG-0, 521A, UC379, SR418SW, SB-AC, 379LD, E379
#381SR1120SW, SR55, SR1121, SB-AS/DS, 280-27, V381, GP381, S1121E, 381, D381, 381A, 381X, SB-AS, E381
#384SR41SW, SR41, SR736, SB-A1/D1, 280-18, V384, D384, 247, GP384, S736E, 384, D384, 384A, 384X, SB-A1, SR736SW, E384
#386SR43W, SR43, SR1142, SB-B8, 280-41, H, V386, D386, 260, S1142E, GP386, AG12, AG-12, 386, SG12, LR42, 386A, 386X, CR43, LR1144, RW44, SR1142PW, 386B, BSR43H, SR43H, E386
#389SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, LR54, SG10, A389, L1131, L1131C, L1131D RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389
#390SR1130SW, SR54, SR1130, SB-AU, 280-24, V390, D390, 603, GP390, S1131E, 390, 390A, 390X, E390
#391SR1120W, SR55, SR1121, SB-BS/ES, 280-30, L, V391, D391, 609, S1121E, GP391, AG8, AG-8, 391, 191, L1121, G8, VG8GA, LR1120, CA26, V8GS, SG8, 391A, 391X, V8GA, GP191, LR55, SB-BS, SR1120PW, E391
#392SR41W, SR736, SB-B1, 280-13, K, V392, D392, 247D, S736E, AG3, AG-3, GP392, LR736, 392, 192, L736, G3, V3GA, LR41, SG3, ASG3, G3A, V36A, 92A, GP192, 392X, SR41, TR41SW, SR41SW, 247B, SP392, S736S, 392A, 392X, L736H, L736S, SR736PW, RW47, RW47S, GP392-A1, SR41, E392, LR41H, AG03
#393SR754W, SR48, SR754, SB-B3, F, V393, D393, 255, S754E, GP393, AG5, AG-5, 393, SG5, LR750, LR48, LR754, L750, 393S, 393A, 393X, 393B, D309, 309, D309/393B, SR48SW, V309, RW48, UCC 393, UCC393
#394SR936SW, SR936, SB-A4, 280-17, V394, D394, 625, 394, GP394, AG9, AG-9, 394, SG9, L936, LR936, SR45, RW33, 394A, 394X, SR9365W, E394
#395SR926SW, SR57, SR927, SB-AP/DP, 280-48, LA, V395, D395, 610, 395, GP395, S926E, 395, SG7, L926, SW927, 927, 395A, 395X, SB-AP, E395
#396SR726W, SR59, SR726, SB-BL. 280-52, V, V396, D396, 612, GP396, S726E, 396, SG2, 396A, 396X, SR726PW, E396
#397SR726SW, SR59, SR726, SB-AL, 280-28, N, V397, D397, 607, S726E, GP397, AG2, AG-2, 397, L726, 397A, 397X, E397
#399SR927W, SR57, SR927, SB-BP/EP, 280-44, W, V399, D399, 613, GP399, 926E, 399, AG7, AG-7, LR927, GR927, SR927SW, CX926, 399X, 399A, SR57H, LR926, SB-BP, SR927PW, SR327W

Bảng 5: Quy đổi pin AG1 tới AG13 sang thương hiệu khác

CodeMã tương đương

Ghi chú

#AG1SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364
#AG2SR726SW, SR59, SR726, SB-AL, 280-28, N, V397, D397, 607, S726E, GP397, AG2, AG-2, 397, L726, 397A, 397X, E397
#AG3SR41W, SR736, SB-B1, 280-13, K, V392, D392, 247D, S736E, AG3, AG-3, GP392, LR736, 392, 192, L736, G3, V3GA, LR41, SG3, ASG3, G3A, V36A, 92A, GP192, 392X, SR41, TR41SW, SR41SW, 247B, SP392, S736S, 392A, 392X, L736H, L736S, SR736PW, RW47, RW47S, GP392-A1, SR41, E392, LR41H, AG03
#AG4SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377, D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4, LR626, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW, 377A, SR262SW, 377X, 377S, GP177, SR6265W, 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW, AG4/377, AG04
#AG5SR754W, SR48, SR754, SB-B3, F, V393, D393, 255, S754E, GP393, AG5, AG-5, 393, SG5, LR750, LR48, LR754, L750, 393S, 393A, 393X, 393B, D309, 309, D309/393B, SR48SW, V309, RW48, UCC 393, UCC393
#AG6SR920SW, SR69, SR921, SB-AN, 280-31, V371, D371, 605, S921E, GP371, AG6, AG-6, 371, CX921, SR290SW, 371, SR69, SG6, LR921, LR920SW, L921, 371A, 371X,
#AG7SR927W, SR57, SR927, SB-BP/EP, 280-44, W, V399, D399, 613, GP399, 926E, 399, AG7, AG-7, LR927, GR927, SR927SW, CX926, 399X, 399A, SR57H, LR926, SB-BP, SR927PW, SR327W
#AG8SR1120W, SR55, SR1121, SB-BS/ES, 280-30, L, V391, D391, 609, S1121E, GP391, AG8, AG-8, 391, 191, L1121, G8, VG8GA, LR1120, CA26, V8GS, SG8, 391A, 391X, V8GA, GP191, LR55, SB-BS, SR1120PW, E391
#AG9SR936SW, SR936, SB-A4, 280-17, V394, D394, 625, 394, GP394, AG9, AG-9, 394, SG9, L936, LR936, SR45, RW33, 394A, 394X, SR9365W, E394
#AG10SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, LR54, SG10, A389, L1131, L1131C, L1131D RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389
#AG11SR721SW, SR58, SR721, SB-AK/DK, 280-29, S, V362, D362, 601, S721E, GP362, AG11, AG-11, 362, SG11, 362A, SR720, 362X, 362/361, RW310, L721, LR721, SB-AK, E362
#AG12186, 1176A, 186-1, G12A, GP86A, L1142, LR1142, LR43, RW84, V12GA, GP186, L1142F, 10L124, G12-A
#AG131128MP, 1166A, AG13, D76A, G13A, GPA7, GPA76, LR44, LR1154, L1154, PX675A, PX76A, RPX675, S76, V13GA, RW82, KA, A76, 208-904, SB-F9, G13-A, CA18, CA19, LR44, GP76A, L1154H, A-76, AG14, AG-14, KA76, MS76H, CR44, LR44H, L1154G, LR44G, GPS76A, L1154C, L1154F, GPA75, GDA76, A613, LR44GD

Bảng 6: Quy đổi pin CR sang thương hiệu khác

Pin sử dụng cho đồng hồ, máy tính, chìa khóa ô tô, thiết bị điện tử…

CodeMã tương đương

Ghi chú

#CR1-3NCR1-3N, DL1-3N, 2L76, K58, K58L, 5018LC, CR11108, 1-3N, 2LR76, CR-1-3N
#CR1025CR1025, DL1025, BR1025, KL1025, L1025, ECR1025, KCR1025, E-CR1025, KECR1025, 5033LC
#CR1216CR1216, DL1216, ECR1216, BR1216, 280-208, DL1216B, BR1216-1W, CR1216-1W, KCR1216, LM1216, 5034LC
#CR1220CR1220, DL1220, ECR1220, BR1220, 280-208, DL1220B, BR1220-1W, CR1220-1W, KCR1220, LM1220, 5012LC, SB-T13, L04
#CR1225CR1225, DL1225, ECR1225, BR1225, DL1225B, BR1225-1W, CR1225-1W, KCR1225, LM1225, 5020LC, L30, ECR1225EN
#CR1616CR1616, DL1616, ECR1616, BR1616, 280-209, DL1616B, BR1616-1W, CR1616-1W, KCR1616, LM1616, 5021LC, L11, L28, YA, CD1616
#CR1620CR1620, DL1620, ECR1620, BR1620, 280-208, DL1620B, BR1620-1W, CR1620-1W, KCR1620, LM1620, 5009LC, L08, EA
#CR1632CR1632, BR1632, 1632
#CR2016CR2016, DL2016, ECR2016, FA, SBT11, BR2016, 208-202, 208-204, 208-206, DL2016B, BR2016-1W, CR2016-1W, KCR2016, L10, LM2016, LF1/4V
#CR2025CR2025, DL2025, ECR2025, NA, BR2025, 208-205, DL20256B, BR2025-1W, CR2025-1W, KCR2025, L12, LM2025, SB-T14, LF1/2V, 5003LC
#CR2032CR2032, DL2032, BR2032, KL2032, L2032, ECR2032, 5004LC, KCR2032, E-CR2032, KECR2032, SB-T15, CR2032H, SR2032, CD2032
#CR2320CR2320, 2320, 2320S, BR2320, L26
#CR2325CR2325, BR2325, 2325
#CR2330CR2330, DL2330, BR2330, KL2330, L2330, ECR2330, KCR2330, E-CR2330, KECR2330, CR2330/BE, CR-2330/BE, CR2330/BN, CR-2330/BN
#CR2354CR2354, DL2354, BR2354, KL2354, L2354, ECR2354, KCR2354, E-CR2354
#CR2430CR2430, DL2430, BR2430, KL2430, L2430, ECR2430, 5011LC, L20, KCR2430, E-CR2430, KECR2430, LF1/2W
#CR2450nCR2450N, DL2450, ECR2450, BR2450, BR2450-1W, CR2450N, KCR2450, LM2450, 5029LC

Bảng 7: Quy đổi ký hiệu pin GP sang thương hiệu khác

GP là mã pin thường được dùng cho chìa khóa điều khiển từ xa, đồ chơi trẻ em,…

CodeMã tương đương

Ghi chú 

#GP23aGP23A, LRV08, L1028, RVO8, 23A, MS21, MN21, E23A, K23A, V23GA, 8LR932, 8LR23, VR22, 8F10R, CA20, MN21/23, 3LR50, A23, GP23A, 23AE, A23, A23S, P23GA
#GP625aLR9, CA16, V625U, EPX625G, PX625A, GP625A, A625, L1560, 625A, MR9P, KA625, R625, E625G, V625U, MR09, EPX625, RPX625, KX615, HD1560, 1124MP, E625N, HG-625R, V13PX, EPX13, V625PX, HD625, PN625, RM625, 4625, H1560, M01, M20, 8930
#GP189SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, LR54, SG10, A389, L1131, L1131C, L1131D RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389
#GP391SR1120W, SR55, SR1121, SB-BS/ES, 280-30, L, V391, D391, 609, S1121E, GP391, AG8, AG-8, 391, 191, L1121, G8, VG8GA, LR1120, CA26, V8GS, SG8, 391A, 391X, V8GA, GP191, LR55, SB-BS, SR1120PW, E391
#GPA761128MP, 1166A, AG13, D76A, G13A, GPA7, GPA76, LR44, LR1154, L1154, PX675A, PX76A, RPX675, S76, V13GA, RW82, KA, A76, 208-904, SB-F9, G13-A, CA18, CA19, LR44, GP76A, L1154H, A-76, AG14, AG-14, KA76, MS76H, CR44, LR44H, L1154G, LR44G, GPS76A, L1154C, L1154F, GPA75, GDA76, A613, LR44GD
#GP27aGP27a, MN27, G27A, A27, 27A, L828, EL812, EL-8212, CA22, LR27, E27A, V27A, V27PX, V27GA, L728, L828, WE27A, UM27A, LR27A, K27A, 27AE, A27S, P27GA, EPX27, KX27, RPX27, HS3, NR43, EL812, EL8212, R27A

Bảng 8: Quy đổi mã pin LR/L sang thương hiệu khác

CodeMã tương đương

Ghi chú 

#4LR44PX28A, A544, 28PXA, 4LR44, 476A, 4G13, GP476, K28, V28, PX28AB, L1325, 1414A, V4034PX, PX28L, K28L, L544, L544BP, V28PXL, 2CR1/3N, 2CR1-3N, CR28L, 1406LC, 2CR11108
#LR14001, AM5, E90, KN, LADY, LR1, MN9100, MN9100/N, N, UM-5, UM5, LR01, KN-2, 810, 910A, LR1-N, LR1/E90
#LR9LR9, CA16, V625U, EPX625G, PX625A, GP625A, A625, L1560, 625A, MR9P, KA625, R625, E625G, V625U, MR09, EPX625, RPX625, KX615, HD1560, 1124MP, E625N, HG-625R, V13PX, EPX13, V625PX, HD625, PN625, RM625, 4625, H1560, M01, M20, 8930
#LR41SR41W, SR736, SB-B1, 280-13, K, V392, D392, 247D, S736E, AG3, AG-3, GP392, LR736, 392, 192, L736, G3, V3GA, LR41, SG3, ASG3, G3A, V36A, 92A, GP192, 392X, SR41, TR41SW, SR41SW, 247B, SP392, S736S, 392A, 392X, L736H, L736S, SR736PW, RW47, RW47S, GP392-A1, SR41, E392, LR41H, AG03
#LR43186, 1176A, 186-1, G12A, GP86A, L1142, LR1142, LR43, RW84, V12GA, GP186, L1142F, 10L124, G12-A
#LR441128MP, 1166A, AG13, D76A, G13A, GPA7, GPA76, LR44, LR1154, L1154, PX675A, PX76A, RPX675, S76, V13GA, RW82, KA, A76, 208-904, SB-F9, G13-A, CA18, CA19, LR44, GP76A, L1154H, A-76, AG14, AG-14, KA76, MS76H, CR44, LR44H, L1154G, LR44G, GPS76A, L1154C, L1154F, GPA75, GDA76, A613, LR44GD
#LR48SR754W, SR48, SR754, SB-B3, F, V393, D393, 255, S754E, GP393, AG5, AG-5, 393, SG5, LR750, LR48, LR754, L750, 393S, 393A, 393X, 393B, D309, 309, D309/393B, SR48SW, V309, RW48, UCC 393, UCC393
#LR54SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, LR54, SG10, A389, L1131, L1131C, L1131D RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389
#LR60SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364
#LR66SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377, D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4, LR626, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW, 377A, SR262SW, 377X, 377S, GP177, SR6265W, 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW, AG4/377, AG04
#LR620SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364
#LR626SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377, D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4, LR626, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW, 377A, SR262SW, 377X, 377S, GP177, SR6265W, 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW, AG4/377, AG04
#LR721SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364
#LR736SR41W, SR736, SB-B1, 280-13, K, V392, D392, 247D, S736E, AG3, AG-3, GP392, LR736, 392, 192, L736, G3, V3GA, LR41, SG3, ASG3, G3A, V36A, 92A, GP192, 392X, SR41, TR41SW, SR41SW, 247B, SP392, S736S, 392A, 392X, L736H, L736S, SR736PW, RW47, RW47S, GP392-A1, SR41, E392, LR41H, AG03
#LR754SR754W, SR48, SR754, SB-B3, F, V393, D393, 255, S754E, GP393, AG5, AG-5, 393, SG5, LR750, LR48, LR754, L750, 393S, 393A, 393X, 393B, D309, 309, D309/393B, SR48SW, V309, RW48, UCC 393, UCC393
#LR1120SR1120W, SR55, SR1121, SB-BS/ES, 280-30, L, V391, D391, 609, S1121E, GP391, AG8, AG-8, 391, 191, L1121, G8, VG8GA, LR1120, CA26, V8GS, SG8, 391A, 391X, V8GA, GP191, LR55, SB-BS, SR1120PW, E391
#LR1130SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, LR54, SG10, A389, L1131, L1131C, L1131D RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389
#LR1142186, 1176A, 186-1, G12A, GP86A, L1142, LR1142, LR43, RW84, V12GA, GP186, L1142F, 10L124, G12-A
#LR11541128MP, 1166A, AG13, D76A, G13A, GPA7, GPA76, LR44, LR1154, L1154, PX675A, PX76A, RPX675, S76, V13GA, RW82, KA, A76, 208-904, SB-F9, G13-A, CA18, CA19, LR44, GP76A, L1154H, A-76, AG14, AG-14, KA76, MS76H, CR44, LR44H, L1154G, LR44G, GPS76A, L1154C, L1154F, GPA75, GDA76, A613, LR44GD

Bảng 9: Quy đổi mã pin SG sang thương hiệu khác

Mã SG sử dụng cho pin silver oxide, thường được sử dụng cho đồng hồ, thiết bị điện tử.

CodeMã tương đương

Ghi chú 

#SG1SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364
#SG2SR726W, SR59, SR726, SB-BL. 280-52, V, V396, D396, 612, GP396, S726E, 396, SG2, 396A, 396X, SR726PW, E396
#SG3SR41W, SR736, SB-B1, 280-13, K, V392, D392, 247D, S736E, AG3, AG-3, GP392, LR736, 392, 192, L736, G3, V3GA, LR41, SG3, ASG3, G3A, V36A, 92A, GP192, 392X, SR41, TR41SW, SR41SW, 247B, SP392, S736S, 392A, 392X, L736H, L736S, SR736PW, RW47, RW47S, GP392-A1, SR41, E392, LR41H, AG03
#SG4SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377, D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4, LR626, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW, 377A, SR262SW, 377X, 377S, GP177, SR6265W, 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW, AG4/377, AG04
#SG5SR754W, SR48, SR754, SB-B3, F, V393, D393, 255, S754E, GP393, AG5, AG-5, 393, SG5, LR750, LR48, LR754, L750, 393S, 393A, 393X, 393B, D309, 309, D309/393B, SR48SW, V309, RW48, UCC 393, UCC393
#SG6SR920W, SR69, SR921, SB-BN, 280-51, V370, 620, GP370, S921E, 370, SG6, D370, 370X, 370A. 370, SR920PW, E370
#SG7SR926SW, SR57, SR927, SB-AP/DP, 280-48, LA, V395, D395, 610, 395, GP395, S926E, 395, SG7, L926, SW927, 927, 395A, 395X, SB-AP, E395
#SG8SR1120W, SR55, SR1121, SB-BS/ES, 280-30, L, V391, D391, 609, S1121E, GP391, AG8, AG-8, 391, 191, L1121, G8, VG8GA, LR1120, CA26, V8GS, SG8, 391A, 391X, V8GA, GP191, LR55, SB-BS, SR1120PW, E391
#SG9SR936SW, SR936, SB-A4, 280-17, V394, D394, 625, 394, GP394, AG9, AG-9, 394, SG9, L936, LR936, SR45, RW33, 394A, 394X, SR9365W, E394
#SG10SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, LR54, SG10, A389, L1131, L1131C, L1131D RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389
#SG11SR721SW, SR58, SR721, SB-AK/DK, 280-29, S, V362, D362, 601, S721E, GP362, AG11, AG-11, 362, SG11, 362A, SR720, 362X, 362/361, RW310, L721, LR721, SB-AK, E362
#SG12SR43W, SR43, SR1142, SB-B8, 280-41, H, V386, D386, 260, S1142E, GP386, AG12, AG-12, 386, SG12, LR42, 386A, 386X, CR43, LR1144, RW44, SR1142PW, 386B, BSR43H, SR43H, E386
#SG13SR44W, SR44, SR1154, SB-B9, 280-62, V357, D357, 228, S1145E, GP357, AG13, 357, CA18, SG13, EPX76, 10L14, A357, 357X, 357A, D357H, MS76, V76XP, S76E, 357/303, MS76, AG357, SR1154PW, EXP76, E357, E357/303EN

Bảng 10: Quy đổi mã pin SR sang thương hiệu khác

Dưới đây là toàn bộ các mã pin SR và quy đổi tương đương

CodeMã tương đương

 Ghi chú

#SR41SR41SW, SR41, SR736, SB-A1/D1, 280-18, V384, D384, 247, GP384, S736E, 384, D384, 384A, 384X, SB-A1, SR736SW, E384
#SR41WSR41W, SR736, SB-B1, 280-13, K, V392, D392, 247D, S736E, AG3, AG-3, GP392, LR736, 392, 192, L736, G3, V3GA, LR41, SG3, ASG3, G3A, V36A, 92A, GP192, 392X, SR41, TR41SW, SR41SW, 247B, SP392, S736S, 392A, 392X, L736H, L736S, SR736PW, RW47, RW47S, GP392-A1, SR41, E392, LR41H, AG03
#SR41SWSR41SW, SR41, SR736, SB-A1/D1, 280-18, V384, D384, 247, GP384, S736E, 384, D384, 384A, 384X, SB-A1, SR736SW, E384
#SR42SR1136SW, SR1136, V344, 242, SR42, 344, GP344, D344, 344A, 344X, 344/350
#SR43SR43SW, SR43, SR1142, SB-A8, 280-01, D, V301, 226, GP301, S1142E, 301, D301, 301X, 301A, SR1142SW, E301
#SR43WSR43W, SR43, SR1142, SB-B8, 280-41, H, V386, D386, 260, S1142E, GP386, AG12, AG-12, 386, SG12, LR42, 386A, 386X, CR43, LR1144, RW44, SR1142PW, 386B, BSR43H, SR43H, E386
#SR43SWSR43SW, SR43, SR1142, SB-A8, 280-01, D, V301, 226, GP301, S1142E, 301, D301, 301X, 301A, SR1142SW, E301
#SR44SR44W, SR44, SR1154, SB-B9, 280-62, V357, D357, 228, S1145E, GP357, AG13, 357, CA18, SG13, EPX76, 10L14, A357, 357X, 357A, D357H, MS76, V76XP, S76E, 357/303, MS76, AG357, SR1154PW, EXP76, E357, E357/303EN
#SR44WSR44W, SR44, SR1154, SB-B9, 280-62, V357, D357, 228, S1145E, GP357, AG13, 357, CA18, SG13, EPX76, 10L14, A357, 357X, 357A, D357H, MS76, V76XP, S76E, 357/303, MS76, AG357, SR1154PW, EXP76, E357, E357/303EN
#SR44SWSR44SW, SR44, SR1154,SB-A9, 280-08, V303, P303, 154E, 303, GP303, D303, S1154, S1154S, 303X, 303A, GPS76E, SR1154SW, E303
#SR48SR754W, SR48, SR754, SB-B3, F, V393, D393, 255, S754E, GP393, AG5, AG-5, 393, SG5, LR750, LR48, LR754, L750, 393S, 393A, 393X, 393B, D309, 309, D309/393B, SR48SW, V309, RW48, UCC 393, UCC393
#SR54SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, LR54, SG10, A389, L1131, L1131C, L1131D RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389
#SR55SR1120SW, SR55, SR1121, SB-AS/DS, 280-27, V381, GP381, S1121E, 381, D381, 381A, 381X, SB-AS, E381
#SR57SR926SW, SR57, SR927, SB-AP/DP, 280-48, LA, V395, D395, 610, 395, GP395, S926E, 395, SG7, L926, SW927, 927, 395A, 395X, SB-AP, E395
#SR58SR721SW, SR58, SR721, SB-AK/DK, 280-29, S, V362, D362, 601, S721E, GP362, AG11, AG-11, 362, SG11, 362A, SR720, 362X, 362/361, RW310, L721, LR721, SB-AK, E362
#SR59SR726W, SR59, SR726, SB-BL. 280-52, V, V396, D396, 612, GP396, S726E, 396, SG2, 396A, 396X, SR726PW, E396
#SR60SR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364
#SR62SR516SW, SR62, SR516, SB-AR, 280-58, V317, D317, GP317, 616, 317, SR516W, 317X, 317A
#SR63SR521SW, SR63, SR521, SB-AC/DC, 280-59, JA, V379, D379, 618, GP379, S521E, 379, LR521, AG0, 379A, 379X, AG0, AG-0, 521A, UC379, SR418SW, SB-AC, 379LD, E379
#SR64SR527SW, SR64, SR527, SB-AE/DE, 280-60, V319, 615, GP319, S526E, 319, D319, 319X, 319A, SB-AE, SB-AEDE, SR64, SR527W, LR527, E319
#SR65SR616SW, SR65, SR616, SB-AF/DF, 280-73, DA, V321 , D321, GP321, 611, 321, SR618, 321A, 321X, SB-AF, E321
#SR66SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377, D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4, LR626, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW, 377A, SR262SW, 377X, 377S, GP177, SR6265W, 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW, AG4/377, AG04
#SR67SR716SW, SR67, SR716, SB-AT, 280-56, HA, V315, GP315, 614, 315, D315, 315X, 315A, E315
#SR68SR916SW, SR68, SR916, SB-AJ/DJ, 280-45, WA, V373, GP373, 617, 373, D373, 373A, 373X, SB-AJ, E373
#SR69SR920W, SR69, SR921, SB-BN, 280-51, V370, 620, GP370, S921E, 370, SG6, D370, 370X, 370A. 370, SR920PW, E370
#SR416SWSR416SW, 337, V337, GP337, SB-A5, 280-75, D337, LR416, 337A, 337X, SP337, E337
#SR512SWSR512SW, SB-AB, 280-68, V335, 622, 335, GP335, D335, 335A, 335X, RW335
#SR516SWSR516SW, SR62, SR516, SB-AR, 280-58, V317, D317, GP317, 616, 317, SR516W, 317X, 317A
#SR521SWSR521SW, SR63, SR521, SB-AC/DC, 280-59, JA, V379, D379, 618, GP379, S521E, 379, LR521, AG0, 379A, 379X, AG0, AG-0, 521A, UC379, SR418SW, SB-AC, 379LD, E379
#SR527SWSR527SW, SR64, SR527, SB-AE/DE, 280-60, V319, 615, GP319, S526E, 319, D319, 319X, 319A, SB-AE, SB-AEDE, SR64, SR527W, LR527, E319
#SR614SWSR614SW, 339, V339, GP339, D339, 339A, 339X
#SR616SWSR616SW, SR65, SR616, SB-AF/DF, 280-73, DA, V321 , D321, GP321, 611, 321, SR618, 321A, 321X, SB-AF, E321
#SR621SWSR621SW, SR60, SR621, SB-AG/DG, 280-34, T, V364, D364, 602, S621E, GP364, AG1, AG-1, 364, L621, LR621, SG1, LR60, LR620, SW621, GP164, 364X, 364A, AG1/364A, SB-AG, E364
#SR626WSR626W, SR66, SR626, MA, 376, 619, V376, GP376, D376, 376A, 376X, SB-BW, 280-72, SR626PW
#SR626SWSR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377, D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4, LR626, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW, 377A, SR262SW, 377X, 377S, GP177, SR6265W, 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW, AG4/377, AG04
#SR712SWSR712SW, 280-66, SB-DH, 628, GP346, 346, V346, D346, 346A, 346X, SB-AH, E346
#SR714SWSR714SW, V341, 627, 341, RW322, GP341, D341, 341X, 341A, E341
#SR716SWSR716SW, SR67, SR716, SB-AT, 280-56, HA, V315, GP315, 614, 315, D315, 315X, 315A, E315
#SR721WSR721W, SR58, SR721, SB-BK/EK, 280-53, X, V361, S721E, 361, GP361, D361, 361A, 361X, A361, SB-BK, SR721PW
#SR721SWSR721SW, SR58, SR721, SB-AK/DK, 280-29, S, V362, D362, 601, S721E, GP362, AG11, AG-11, 362, SG11, 362A, SR720, 362X, 362/361, RW310, L721, LR721, SB-AK, E362
#SR726WSR726W, SR59, SR726, SB-BL. 280-52, V, V396, D396, 612, GP396, S726E, 396, SG2, 396A, 396X, SR726PW, E396
#SR726SWSR726SW, SR59, SR726, SB-AL, 280-28, N, V397, D397, 607, S726E, GP397, AG2, AG-2, 397, L726, 397A, 397X, E397
#SR927SWSR927W, SR57, SR927, SB-BP/EP, 280-44, W, V399, D399, 613, GP399, 926E, 399, AG7, AG-7, LR927, GR927, SR927SW, CX926, 399X, 399A, SR57H, LR926, SB-BP, SR927PW, SR327W
#SR731SWSR731SW, V329, D329, GP329, 329, 329A, 329X, E329
#SR754WSR754W, SR48, SR754, SB-B3, F, V393, D393, 255, S754E, GP393, AG5, AG-5, 393, SG5, LR750, LR48, LR754, L750, 393S, 393A, 393X, 393B, D309, 309, D309/393B, SR48SW, V309, RW48, UCC 393, UCC393
#SR916SWSR916SW, SR68, SR916, SB-AJ/DJ, 280-45, WA, V373, GP373, 617, 373, D373, 373A, 373X, SB-AJ, E373
#SR920WSR920W, SR69, SR921, SB-BN, 280-51, V370, 620, GP370, S921E, 370, SG6, D370, 370X, 370A. 370, SR920PW, E370
#SR920SWSR920SW, SR69, SR921, SB-AN, 280-31, V371, D371, 605, S921E, GP371, AG6, AG-6, 371, CX921, SR290SW, 371, SR69, SG6, LR921, LR920SW, L921, 371A, 371X,
#SR927SWSR926SW, SR57, SR927, SB-AP/DP, 280-48, LA, V395, D395, 610, 395, GP395, S926E, 395, SG7, L926, SW927, 927, 395A, 395X, SB-AP, E395
#SR936SR936SW, SR936, SB-A4, 280-17, V394, D394, 625, 394, GP394, AG9, AG-9, 394, SG9, L936, LR936, SR45, RW33, 394A, 394X, SR9365W, E394
#SR936SWSR936SW, SR936, SB-A4, 280-17, V394, D394, 625, 394, GP394, AG9, AG-9, 394, SG9, L936, LR936, SR45, RW33, 394A, 394X, SR9365W, E394
#SR1120WSR1120W, SR55, SR1121, SB-BS/ES, 280-30, L, V391, D391, 609, S1121E, GP391, AG8, AG-8, 391, 191, L1121, G8, VG8GA, LR1120, CA26, V8GS, SG8, 391A, 391X, V8GA, GP191, LR55, SB-BS, SR1120PW, E391
#SR1120SWSR1120SW, SR55, SR1121, SB-AS/DS, 280-27, V381, GP381, S1121E, 381, D381, 381A, 381X, SB-AS, E381
#SR1130WSR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, LR54, SG10, A389, L1131, L1131C, L1131D RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389
#SR1130SWSR1130SW, SR54, SR1130, SB-AU, 280-24, V390, D390, 603, GP390, S1131E, 390, 390A, 390X, E390
#SR1136SWSR1136SW, SR1136, V344, 242, SR42, 344, GP344, D344, 344A, 344X, 344/350

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *