Điều khiển điều hòa Samsung DB93-14643S

120.000 

• Mã hiệu: SAMSUNG DB93-15169G DB93-14643T DB93-14643F, DB93-14643, DB93-1463S, KT3X007, DB93-14643S, DB93-15169E, DB93-15169C
• Tương thích điều hòa nhiệt độ Samsung
• Sử dụng 2 pin AAA
• Chất liệu an toàn thân thiện môi trường

DMCA.com Protection Status