Pin cúc áo Renata SR1130SW – AG10 – LR1130 – 390

40.000 

Mã tương đương: SR1130W, SR54, SR1130, SB-BU, 280-15, M, V389, D389, 626, S1131E, GP389, AG10, AG-10, 389, 189, L1131, G10, V10GA, LR1130, GP189, LR54, SG10, A389, L1131, L1131C, L1131D RW89. LR1130S, LR1131, L1131/D, LR1130H, 389A, 389E, 389X, L1133, SR1131, LL1131, LL1131F, L1131F, L1131H, LR1130X, L-1131, SR1130PW, L1130, LH1130, E389,
SR1130SW, SR54, SR1130, SB-AU, 280-24, V390, D390, 603, GP390, S1131E, 390, 390A, 390X, E390
Hãng sản xuất: Renata
Kích thước: 11,6 x 3,1 mm
Điện áp: 1.5V
Loại pin: Silver Oxyde
Đơn vị tính: Viên