Nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ ngoài trời

65.000 

Nhiệt kế điện tử có phần cảm biến nhiệt tách rời 1.5m giúp đo nhiệt độ ở nhiều vị trí khác nhau:

  • Đo nhiệt độ bên trong và bên ngoài xe
  • Đo nhiệt độ ngoài trời
  • Đo nhiệt độ bên trong và bên ngoài phòng điều hòa nhiệu độ
  • Đo nhiệt độ bên trong và bên ngoài tủ lạnh
  • Đo nhiệt độ tắm cho bé