Máy phát điện chuyển đổi năng lượng

70.000 

  • Kiến thức liên quan: Công nghệ
  • Độ khó: ★☆☆☆
  • Độ tuổi phù hợp: Học sinh cấp 1
  • Nội dung: Lắp ghép khung máy phát, đấu dây điện theo sơ đồ lắp ráp..
  • DIY: Xem sẽ nhớ – Làm sẽ hiểu