Máy bắn bắn đá cổ đại Trebuchet bằng gỗ DIY08

70.000 

  • Mô hình máy bắn đá thời cổ đại giúp tìm hiểu cách hoạt động của Trebuchet.
  • Mô hình được làm hoàn toàn từ gỗ lắp ráp đơn giản.
  • Phù hợp các bạn từ 5 tuổi trở lên.