Điều khiển điều hòa Samsung ARH-2214

100.000 

• Mã hiệu: SAMSUNG ARH-2201, ARC-2203, ARC-2201, ARC-2207, ARC-2214, ARC-2230, ARH-2214, ARH-2230, ARH-2207, ARH-2202, ARH-2215, ARH-2218
• Tương thích điều hòa nhiệt độ Samsung
• Sử dụng 2 pin AAA
• Chất liệu an toàn thân thiện môi trường

DMCA.com Protection Status