Bộ thí nghiệm pin năng lượng từ rau củ quả

25.000 40.000 

  • Kiến thức liên quan: Phản ứng hóa học tạo năng lượng
  • Độ khó: ★☆☆☆
  • Độ tuổi phù hợp: Học sinh cấp 1
  • Nội dung: Lắp ghép mạch pin rau củ quả.
  • DIY: Xem sẽ nhớ – Làm sẽ hiểu
  • Bộ A
  • Bộ B
Xóa