Bộ 5 Tấm Chắn Nắng Cách Nhiệt Cho Ô Tô

70.000 

  • 1 Miếng dán mặt sau kích thước 100 cm x 50 cm
  • 4 miếng dán cửa sau có kích thước 44 x 36 cm.