Bập bênh nam châm bằng gỗ

40.000 

  • Nội dung: Lắp ráp bập bênh để tìm hiểu về từ trường của nam châm vĩnh cửu.
  • Độ khó: ★☆☆☆☆
  • Độ tuổi phù hợp: Học sinh cấp 1
  • DIY: Xem sẽ nhớ – Làm sẽ hiểu