220.000 240.000 
Sản phẩm 1 - 1 trong số 1 sản phẩm. Số lượng hiển thị