Tay cầm chơi game mở rộng cho máy chơi game cầm tay cổng MiniUSB và MicroUSB

80.000 

  • Tay game phụ tương thích với các máy chơi game cầm tay
  • Sử dụng cộng MiniUSB hoặc MicroUSB
  • Giúp máy chơi cầm tay chơi được 2 người một lúc.
Loại kết nối

,

DMCA.com Protection Status