Pin cúc áo Sony SR726 – 396 -397 – AG2

40.000 

Mã tương đương: SR726W, SR59, SR726, SB-BL. 280-52, V, V396, D396, 612, GP396, S726E, 396, SG2, 396A, 396X, SR726PW, E396, SR726SW, SR59, SR726, SB-AL, 280-28, N, V397, D397, 607, S726E, GP397, AG2, AG-2, 397, L726, 397A, 397X, E397

Hãng sản xuất: Sony
Kích thước: 7.9X2.6 mm
Điện áp: 1.5V
Đơn vị tính: Viên