Pin cúc áo Sony SR527 – 319

Call for price

Mã tương đương: SR527SW, SR64, SR527, SB-AE/DE, 280-60, V319, 615, GP319, S526E, 319, D319, 319X, 319A, SB-AE, SB-AEDE, SR64, SR527W, LR527, E319

Hãng sản xuất: Sony
Kích thước: 5.8X2.7 mm
Điện áp: 1.5V
Đơn vị tính: Viên