Lift The Flap Periodic Table

250.000 

  • Sách gốc mua tại UK nhà xuất bản Usborne
  • Dạng lật mở khám phá sẽ là cuốn tài liệu sinh động tiếp cận với bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
  • Vật chất trong vũ trụ được tạo thành từ 118 nguyên tố tất cả đều được liệt kê trong bảng tuần hoàn. Với 16 trang sách đi kèm với hơn 125 tấm Flat lật mở tương tác cao, trẻ sẽ vô cùng thích thú đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
  • Nội dung sách chia thành các chủ đề, mỗi chủ đề tương ứng với hai trang đầy màu sắc giải thích chi tiết khái niệm, cách hoạt động, những nguyên tố nào mang tính quyết định với cuộc sống, nguyên tố nào nặng mùi hay phát nổ cho đến các nguyên tố phòng xạ độc hại,…
  • Lý giải ngắn gọn, súc tích, di dóm cùng hình ảnh minh hoạ tươi sáng, dễ thương làm cho các thông tin hoá học tưởng như khô khan và trừu tượng sẽ trở nên sống động.
  • Cuốn sách là tài liệu có trên giá sách của gia đình nhà trường, thúc đẩy tinh thần đam mê đọc sách, học tiếng Anh một cách tự nhiên hiệu quả.

Extent: 16 pages
Dimensions: 276 x 216mm
IllustratorShaw Nielsen

Giới thiệu về tác giả: Alice James joined Usborne in 2015, after several years of working in primary schools. She absolutely loves science, and over the years has lived with chimps, spent a month in the rainforest, studied Biology at Oxford University, and grown 200 carnivorous plants (not necessarily in that order). Whilst at Usborne Alice has worked on books on all kinds of science topics, from space to energy to the periodic table.

Giải thưởng dành được:

Chinese Chemical Society Best Science Books 2019

Chosen for the Chinese Chemical Society’s list of Excellent Popular Science Books for the International Year of the Periodic Table.

Resources for this book

DMCA.com Protection Status