Điều khiển quạt không cánh lọc khí Dyson các phiên bản

130.000 

  • Điều khiển thay thế sử dụng cho các loại quạt không cánh Dyson khác nhau
  • Tương thích các phiên bản Dyson: AM04, AM05, AM06, AM07, AM08, AM11, TP00, TP01, AM09 ,HP00, HP01, AM10, BP01, DP01, DP03, TP02, TP03, DP04, TP04, TP06, TP09, HP02, HP03 ,HP04 ,HP05, HP06, HP07, HP09,TP05, TP07, PH02, TP04, DP04, MF01a
  • Điều khiển đa năng Dyson tương thích các model: AM11, TP00, TP01, AM06, AM07, AM08, HP02, HP03, HP04, HP05, DP01, DP03, TP02, TP03, AM09, AM10, HP00, HP01, AM04, AM05, AM02, AM03, BP01, TP05, TP06, HP06
  • Vui lòng mua điều khiển từ xa với các nút giống với điều khiển từ xa ban đầu.

Điều khiển quạt không cánh lọc không khí Dyson AM04 AM05

Điều khiển quạt không cánh lọc không khí Dyson AM06 AM07 AM08 AM11 TP00 TP01

Điều khiển quạt không cánh lọc không khí Dyson AM09 HP00 HP01

Điều khiển quạt không cánh lọc không khí Dyson AM10, MF01

Điều khiển quạt không cánh lọc không khí Dyson BP01 

Điều khiển quạt không cánh lọc không khí Dyson DP01 DP03 TP02 TP03

Điều khiển quạt không cánh lọc không khí Dyson DP04 TP04 TP06 TP09

Điều khiển quạt không cánh lọc không khí Dyson HP02 HP03 

Điều khiển quạt không cánh lọc không khí Dyson HP04 HP05 HP06 HP07 HP09

Điều khiển quạt không cánh lọc không khí Dyson TP05 TP07 PH02 TP04 DP04

Điều khiển đa năng quạt Dyson 

DMCA.com Protection Status