Bộ thí nghiệm nam châm dạy học Maglev H01

120.000 

  • Phù hợp với học sinh tiểu học, có thể làm học liệu để dạy học.
  • Thí nghiệm từ trường, xe đẩy nam châm, la bàn…
  • Thành phần: Nam châm chữ U, 2 thanh nam châm, la bàn, 2 xe nam châm, bộ thí nghiệm đệm từ trường.
DMCA.com Protection Status