Bộ dụng cụ thí nghiệm con lắc đơn dạy học vật lý DIY05

50.000 

  • Mô hình thí nghiệm đơn giản giải thích mối liên hệ giữa thời gian chuyển động với biên độ, chiều dài dây treo và khối lượng con lắc.
  • Chất liệu gỗ với dầy đủ phụ kiện, Kích thước 10 x 20 x 10 cm