Pin thông dụng 1.5V - 9V -12V

Các loại pin:
– 1.5v – Pin đũa AAA, R03, LR03
– 1.5v – Pin trung C – R14 – LR14
– 1.5v – Pin đại D – R20 – LR20
– 1.5v – Pin size N – LR1 – 4A (AAAA)
– 9v – 6F22, 6LR61, MN1604
– 12V – 23A, 27A

Xem tất cả 17 kết quả

Sản phẩm 1 - 17 trong số 17 sản phẩm. Số lượng hiển thị